Zwangerschapsreflexologie

Wat is fertiliteitsreflexologie?

Het begrip infertiliteit

De Wereld Gezondheidsorganisatie definieert infertiliteit als “lack of conception after at least 12 months of unprotected intercourse”. Het begrip infertiliteit (ook wel ‘onvruchtbaarheid’) suggereert echter dat een zwangerschap onmogelijk is en dat dus de vrouw geen eicel of de man geen zaadcel zou hebben. De term infertiliteit moet daarom alleen voor deze onmogelijke voortplanting gebruikt worden. Verder spreken we van verminderde vruchtbaarheid of subfertiliteit.

 

Subfertiliteit is op te delen in twee categorieën:

Bij “primaire subfertiliteit” is er nog nooit een zwangerschap geweest, terwijl bij “secundaire subfertiliteit ooit eerder een zwangerschap heeft plaatsgevonden, maar waarbij het daarna niet meer is gelukt. Onder deze laatste categorie vallen dus zowel paren met kind(eren) als paren met een miskraam in de voorgeschiedenis.

De reden van fertiliteitsproblemen zijn divers. Sommige oorzaken zijn direct aantoonbaar en gemakkelijk te verhelpen, terwijl andere oorzaken veel gecompliceerder of zelfs niet aanwijsbaar zijn.

Meerdere visies

Je kunt subfertiliteit bekijken vanuit de Westerse, Chinese en spirituele visie. Iedere visie heeft hierbij zijn eigen focuspunten;

  • De Westerse visie focust zich op het voortplantingsproces. Dit bestaat uit meerdere processen die precies op het juiste moment met succes moeten plaatsvinden. Elke onderbreking van de noodzakelijke stappen kan een negatieve invloed hebben op de bevruchting en/of innesteling.
  • De Traditionele Chinese Geneeskunde gaat uit van de totale mens. Deze holistische benadering ziet de lichamelijke, emotionele en de geestelijke mens als één geheel. In eerste instantie is de TCG bedoeld als preventieve geneeskunde en mede daardoor uitermate geschikt om tijdens de fertiliteitsproblematiek in te zetten.
  • De spirituele visie maar ook het emotionele proces is voor iedereen anders. Door enkele vragen kan er soms meer inzicht gegeven worden.

 

Soort behandeling

 

De oorzaak van fertiliteitsproblemen is zeer divers per koppel. Op basis van een goede anamnese wordt daarom een specifiek en individueel toepasbaar behandelplan opgesteld. In de behandeling worden werkwijzen vanuit de Chinese, Westerse geneeskunst toegepast en eventueel worden ook emotionele aspecten benaderd.
Ook kunnen er oefeningen of voedingsadviezen gegeven worden.